top of page

תקנון

תנאי השימוש ותקנון האתר:

כללי

הקדמה:

כל רכישה של פריט חנות האינטרנט מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולהסכים לתקנון האתר ולפעול בהתאם לתקנון.
הוראות התקנון חלות על כל שימוש שמבצעים הלקוחות בחנות המקוונת והוא יהווה את הבסיס המשפטי בכל מקרה שבו יתגלו חילוקי דעות בין בעלי האתר לבין המשתמשים באתר
.

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים ומוצרים נלווים והיא בבעלות "וי לינקס" (להלן:"החברה")

 2. לכל שאלה ו/או הבהרה ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה במייל vlinksshop@gmail.com או בטלפון מס' 054-6927518 

 3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות באתר, הוא בלבד מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש/ת באתר ו/או המזמין/ה דרך האתר.

 4. ניתן לעשות שימוש באתר אך ורק לצורך רכישת המוצרים.

 5. עצם ביצוע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מהווה הצהרה כי הרוכש/ת קרא/ה תקנון זה, וכי כל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה מוסכמים עליו/ה ולא תהיה לו או לה או למי מטעמה כל טענה/דרישה/תביעה כנגד האתר/החברה/הנהלת האתר או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם ע"פ שיקול דעתה וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

 7. מחירי המוצרים כוללים מע"מ כנהוג ע"פ חוק בישראל.

 8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. מוסכם ומובהר, כי החברה עושה כמיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל שניתן.

 9. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

 10. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע המדויק והשלם ביותר, אך ייתכן ועלולים להופיע בו בתום לב, אי דיוקים או שגיאות שאינם באחריות החברה, היא לא תישא בהם כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

 11. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים, ואינם כוללים דמי משלוח.

 12. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזנה שבוצעה, הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה הכולל תשלום מלא. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, הרכישה תחויב לפי המחירים המעודכנים.

 13. הנהלת האתר רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר, לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט. כמו כן, היא רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת.

 14. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת כגון מחשב, טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב, בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 15. בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח/ה אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.

 16. בעת ההרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. באם הלקוח/ה מעוניין/ת להסיר את עצמה מן הדיוור לאחר שנרשם/ה, ניתן יהיה לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל.

 17. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח/ה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

 18. רשאים להשתתף ולהזמין מוצרים תושבי מדינת ישראל בני 16 ומעלה שברשותם תא דואר אלקטרוני, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות אשר ניתן לסליקה במועד הרלוונטי.

 19. מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל הפריטים באתר מלבד פריטים בסייל (SALE). ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה.

 20. לא ניתן להחזיר פריט בודד שנרכש כחלק מערכה, אלא רק את הערכה כולה על כל פריטיה.

 

הרשמה לאתר וביצוע הזמנות

 

 1. רכישת מוצרים תתבצע ע"י לקוח/ה רשום/ה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.

 2. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח/ה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

 3. ביצוע הזמנה יעיל וללא תקלות דורש הקפדה על מסירת כל הפרטים הנדרשים במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, עלות דמי משלוח וטיפול ייגבו מהמזמין/ה. נא להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

 4. כל לקוח/ה יהיה רשאי/ת להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה, אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן ע"י הלקוח/ה יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח/ה.

 5. עם ביצוע ההזמנה ע"י הלקוח/ה, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, עם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה ללקוחה שהעסקה אכן אושרה.

 6. פרטי ההזמנה כפי שהוזנה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה, יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

 7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, תשלח הודעה מתאימה על כך למבצע/ת הפעולה ויידרש אמצעי תשלום אחר.

 8. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי החברה במועד ההזמנה. במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, החברה לא תהיה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש/ת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין אם ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש/ת ו/או לצד ג'. האמור הינו בכפוף לכך שהחברה תשיב ללקוח/ה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילם/ה לחברה, ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – אזיי תבוטל העסקה וללקוח/ה לא תהיה טענה בקשר לכף בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה ע"י הלקוח/ה.

 9. יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח/ה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כמו במקרים בהם: לאחר שנמסרו הפרטים המחייבים, אושרו וניתנה הסכמת הלקוח/ה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, מבצעים, חידושים באתר כמשמעות הדברים בסעיף 30 א' לחוק התקשורת, התשמ"ב – 1982: *אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים. * אם בוצעו מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר ו/או החברה. * אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנראה כבלתי חוקי ע"פ דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה. * אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאי של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר. * אם ישנו חוב כספים לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו. * אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח/ה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהיא.

 10. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

 11. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח/ה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת PayPal אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח/ה לשם השלמת העסקה ו/או ביטולה.

 12. בתשלום באמצעות חשבון PayPal על הלקוח/ה להזין את פרטי החשבון הקיים באתר PayPal. החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מPayPal-. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PayPal, ולא של האתר.

 13. ע"פ חוקי האתר, קבלת מתנה במסגרת המבצע מוגבלת לפריט אחד ללקוח/ה.

 

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 

 

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: "החוק").

 1. בידי המזמין/ה לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

  1. לקוחה רשאית לבטל עסקה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מבניהם. הלקוחה תהיה רשאית להחזיר את המוצרים באמצעות איסוף המוצר ממען הלקוחה בתיאום מראש על ידי חברת שילוח חיצונית מטעם החברה, ובמקרה זה הלקוחה תישא בעלות דמי המשלוח חזרה למחסני החברה.(25 ש"ח)

  2. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין/ה ולאחר קבלת הסחורה במחסני החברה, יינתן זיכוי על העסקה בניכוי דמי ביטול בשיעור של  5% ממחיר המוצר נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, ובניכוי דמי משלוח אל הלקוח 25 ש"ח (גם אם ההובלה היתה חינם או במחיר מופחת) ובניכוי (25 ש"ח) בגין החזרת המוצר עם חברת שליחות מטעם החברה (ובלבד שהמוצר שהוחזר נמצא תקין וללא כל פגם). הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק ועם התווית עליו כפי שהתקבל. 

  3. החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדית בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.

  4. ניתן להחזיר את הפריט שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית וכאשר התוויות מחוברות לאזיקון – תוך 14 יום מקבלתו.

  5. זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד חודש (לכל המאוחר) מיום ביצוע העסקה באשראי / PayPal.

   

 2. ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוח/ה יגרור חיוב דמי ביטול בשיעור של  5% ממחיר המוצר נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם., ויוחזרו ללקוח/ה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח בניכוי 5% דמי ביטול. זיכוי כספי יינתן ע"פ האמור בחוק.

 3. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

 4. אופן החזרת הפריטים תעשה ע"י הלקוח/ה ועל חשבונו/ה. החלפה ראשונה ללא עלות תנתן רק עבור הזמנות ממחיר 499 ש"ח. לאחר מכן כל החלפה נוספת בעלות 35 ש"ח

 5. ניתן להחזיר פריטים שנקנו באתר גם בחנות ברח' חרוב 10 חיפה, אך לא ניתן יהיה להשתמש בזיכוי כנגד רכישה בחנות. הזיכוי בפועל ייעשה מול חברות האשראי לכרטיס בו שולמה העסקה.

 6. מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל והלקוח/ה הביע עניין להחזירם – החזרתם תתאפשר עד 5 ימי עסקים. הלקוח/ה יקבל החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או בניכוי של 100 ₪(הזול מביניהם).

 7. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.

 

 • בהנחיית משרד הבריאות: גרביים וגרביונים, חלקים תחתונים של הלבשה תחתונה או בגדי ים – אינם ניתנים להחזרה ו/או החלפה. אנו פועלים על פי הנחייה זו.

 

 • החזר כספי מותנה בכך שעלות המוצר מעל 50 ₪.

 

אספקה ומשלוחים

 

 1. אספקת המוצרים לרוכש/ת מבוצעת באמצעות חברת שליחויות אקספרס או באמצעות דואר רשום לנקודת איסוף קרובה לכתובת שהוזנה במהלך ההזמנה, במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה.

 2. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה וייגבה בעת ביצוע ההזמנה.

 3. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך 1-3 ימי עסקים ליעד המבוקש. (ימים שישי שבת וחגים לא נחשבים כימי עסקים, ולכן, הזמנות שבוצעו בימים חמישי עד שבת ישלחו ביום ראשון בבוקר והזמנות שבוצעו יום לפני החג או במהלך החג ישלחו למחרת החג בשעות הבוקר.

 4. משלוח אקספרס באמצעות שליח עד הבית – אספקה עד 3 ימי עסקים באמצעות חברת שליחויות. ההזמנה יוצאת עם השליח יום עסקים אחרי ביצוע ההזמנה. לגבי הזמנות שבוצעו בימים חמישי עד שבת, ההזמנה יוצאת ביום ראשון.

 5. ייתכנו שינויים בזמני המשלוח של פריטים בהזמנה מוקדמת

 6. במידה וישנו בהזמנה פריט במכירה מוקדמת ההזמנה תצא אל הלקוח ברגע שהפריט יגיע למחסן

 7. איסוף עצמי – ניתן לאסוף את המוצרים ללא עלות תוך 48 שעות מיום ביצוע ההזמנה במידה והפריט נמצא במלאי החנות (במידה ולא יש להמתין 14 ימי עסקים), מהחנות ברחוב חרוב 10 חיפה, בתיאום מראש בטל' 054-6927518 בימים ובשעות פעילות החנות.

 8. משלוח חינם בהתאם לפרסומים שיופיעו באתר. ניתן לאחד הזמנות, כל זמן שהן לא טופלו ונשלחו ללקוח/ה.

 9. החברה אינה יכולה לקחת אחריות לעיכוב במסירת המוצר בשל סיבות שאינן בשליטתה כגון: כוח עליון, שביתות ו/או השבתות ו/או פעולות איבה ו/או מבצעים צבאיים ו/או תקלות טכניות אחרות אצלה או בחברות השילוח השונות.

 10. האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. החברה רשאית, אך לא מתחייבת, לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת החברה לספקה.

 11. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי.

 12. ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח/ה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

 

אחריות החברה

 

 1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש/ת או לגולש/ת ו/או למזמין/ה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא ע"פ תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

 2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט ו/או מחירו או טעות אחרת, רשאית החברה לבטל את ההזמנה/הרכישה. הדבר לא יחייב את החברה ו/או את הנהלת האתר וללקוח/ה לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או הנהלת האתר.

 3. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.

 4. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהיא העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

 5. החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה ע"י הלקוח/ה או המזמין/ה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר במוצרים.

 6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

 7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח/ה סבור/ה כי המוצרים שרכש/ה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא/היא מוזמן/ת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 054-6927518 והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

 

 

זכויות יוצרים

 

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות גם על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהוא מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, תמונות הבגדים וכיו"ב בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בה או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

 4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהוא, בלא קבלת הסכמת הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

 5. השם "וי לינקס" וכן שם המתחם (Vlinks) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות) שנמסרו לפרסום ע"י החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

 7. כל התוכן המילולי, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.

 8. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

 9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים והתמונות מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, פרסומים אלקטרוניים, פרסומי דפוס וכד' לכל מטרה אחרת.

 10. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Roboots, Crawlers וכד' לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

 11. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת גלויה או סמויה.

 12. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

 

 1. הפרטים האישיים שיימסרו ע"י הרוכש/ת (להלן: "הנרשם/ת") במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של חברת "וי לינקס" (להלן: "החברה")

 2. החברה לא תמסור את פרטיי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

  1. אם תידרש לעשות כן ע"פ צו שיפוטי או לפי דין

  2. אם תקבל התראה לנקיטת תהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו ע"י הנרשם/ת ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו, בין הנרשם/ת לבין החברה.

  3. אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר, החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשם/ת ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

  4. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

  5. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.

  6. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה ו/או עם מי מטעמה.

  7. אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה.

לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

 1. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה, וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:

  1. למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה לנרשם/ת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר).

  2. לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא השיווקי.

  3. לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורת

  4. וכן לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות קבצי "עוגיות" (COOKIES).

שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור ייחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה ע"פ חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו ע"י אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 1. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונות החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא, ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהוא.

 2. נרשמים אשר: * מתנגדים לשימוש בפרטיהם או * המעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות החברה או * המבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה: www.vlinksshop.com או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה.

 

שמירה על סודיות

 

 1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.

 2. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה.

 3. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר, כל התקשורת שבין הדפדפן אצל הנרשם/ת לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כלומר, ה"אבטחה" המובטחת הינה הצפנה של המידע.

 4. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם לנרשם/ת או למי מטעמה, אם מידע ייאבד או יגיע לגורם עין ו/או ייעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 5. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הנרשמים לאתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה לנרשם/ת.

 6. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק לנרשם/ת שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

 7. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או יישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שיישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש/ת וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו למשתמש/ת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

bottom of page